Mart 8, 2019

Antik Uygarlıklar Serisi; Antik Yunanistan !

Antik Yunanistan’ın tarihi MÖ. 2000’lere dayansa da bu bölgede kültürel ve toplumsal canlanması MÖ. 8. yüzyıldır. Fenike alfabesinden Yunan alfabesini oluşturan Yunanlıların ilk yazılı örnekleride bu tarihlerde görülmeye başlandı.

MÖ. 6. yüzyılda Atina, Sparta, Korint ve Tebai gibi bazı şehirler Yunan çevrelerinde öne çıktı. Bu şehirler kendilerinden küçük kasabaları kontrolleri altına almış ve Atina ile Sparta genel siyasete hâkim olmak amacı ile daima bir rekabet içinde olmuşlardır.

Sparta’dan bahsetmemek olmaz tabii, kısaca bu şehir devleti askeri alanda diğerlerinden daha üstündü. En önemli özellikleri sert yapıları ve yurt sevgisi idi. Sparta’da sakat doğan çocuklar uçurumdan atılırdı.

Çocuk yaşta askeri eğitim almaya başlayan Spartalılar 20 yaşına gelince orduya alınır ancak 30 yaşında evlenmesine izin verilirdi. Her Spartalı 60 yaşına kadar gerekirse askere çağırılabilirdi. Spartalılar daima beden eğitimi yaparlar, az konuşur ve sürekli ciddi bir tavır içersinde olurlarlardı.

MÖ 4. yüzyıla gelindiğinde ise Yunanistan ve Pers savaşları başladı. MÖ 480 yılında ise meşhur Termofil savaşı patlak verir. 300 Spartalı filmi bu savaşı konu almaktadır. Tarihin en büyük direnişlerinden biridir ancak dar bir geçitte 300 kişi olayı doğruyu yansıtmamaktadır.

Bu saldırılar karşısında Sparta ve Atina birleşir. Salamis’te yine aynı yıl (MÖ 480) Pers donanmasını yener ve savaşı kazanırlar. MÖ. 460 yılında ise Sparta ve Atina arasındaki 1. Peleponnes savaşı başlar. Savaş Atina’nın barış istemek zorunda kalmasıyla sona erer.

Makedonya krallığı ise başlarda fazla ön plana çıkmamış daha sonraları Sparta’nında güç kaybetmesiyle kendini göstermiştir. Makedon kralı 2. Filip suikaste kurban gidince 20 yaşındaki oğlu Büyük İskender tahta çıkar ve babasının yarım kalan planlarını hayata geçirmeye başlar.

Büyük İskender sadece 13 yılda Antik Yunan kültürünü batıda Makedonya’dan doğuda Hindistan’a, kuzeyde Fergana’dan güneyde Mısır çöllerine kadar yaymış, 33 yaşında ölmüştür… Antik Yunanistan ise MÖ. 146 yılında Roma işgalleri nedeniyle son bulmuştur.

Benzer İçerikler;

Facebook Yorumlar