Ocak 12, 2019

Diyojen’in Büyük İskender ile Yaşadığı Müthiş Diyalog;

Diyojen, günümüzde Sinop şehrinde doğmuş ve Yunanistan’ın bir şehri Korint’de ölmüştür. Sinoplu Diyojen veya Kinik Diyojen olarak da bilinir. Diyojen, medeniyeti reddetmiş ve medeniyetten uzak şekilde hayatını sürdürmüş bir antik çağ filozofudur. Diyojen, aynı dönemlerde yaşayan Makedonya Kralı Büyük İskender ile bir karşılaşmasında aralarında şu hikaye yaşanmıştır;

Alimler, tüccarlar ve halk, Büyük İskender’in önünde eğilip ona yalakalık yapmasına rağmen Diyojen tüm bunlardan kaçınmıştır. Bir gün Büyük İskender şehri gezerken fıçı içinde yaşayan bir adama rastlar.
Adam güneşin altına uzanmış bir vaziyette yatmaktadır. Bütün mal varlığı bir parça eşya ve günlük olarak kullandığı malzemelerini koyduğu torba olan bu adam Diyojen’dir ve Büyük İskender’i karşısında görmesine rağmen hiç istifini bozmadan güneşlenmeye devam eder.

Çevredeki insanlar ise, Büyük İskender geliyor diye heyecan içinde oraya buraya koşarken Diyojen yerinden kımıldamaz. Hatta bu insanlar, Diyojen’e; “Sen ne yapıyorsun, gelenin kim olduğunun farkında değil misin?” diyerek sataşırlar.
Büyük İskender kargaşayı görür ve; “Durun, adama dokunmayın!” der.
İskender, Diyojen’in yanına gelerek: ”Görmüyor musun, insanlar ben geliyorum diye yerlere yatıp kalkıyorlar. Sen yoksa beni tanımıyor musun?” der.
Diyojen: “Tanıyorum. İyi tanıyorum ve sizi de çok iyi biliyorum.” diye cevap verir.
Büyük İskender: “O halde söyle bakalım, ben kimim?” der.
Diyojen der ki: “Sen benim esirimin esirisin.”
İskender bu söz karşısında adeta sarsılır. Yerinde duramaz ve atından inerek; “Bu da ne demek?” der.

Diyojen: “Sen, toprak için zenginlik için insanları öldürüyorsun. Halbuki tüm bunlar benim değer vermediğim şeyler, hepsi benim esirim. Dünya benim esirim, kölem. Sen de benim köleme köle olmuşsun. Peki kim kime ayağa kalkacak?” der.
İskender bu sözlerin üzerine bir karşılık vermez. Diyojen’in büyük bir filozof olduğunu anlar ve ona; “Dile benden ne dilersen!” der.
Diyojen, İskender’in bu sorusuna karşılık; “Gölge etme başka ihsan istemem.” cevabını verir.
Diyojen, MÖ. 412 ile MÖ. 323 yılları arasında yaşamış kinik felsefesinin öncüsü olan ünlü filozoftur.

Benzer İçerikler;

Facebook Yorumlar