Kasım 12, 2018

İlk Uçan İnsanlardan Biri Hezarfen Ahmed Çelebi Kimdir?

Hezarfen Ahmet Çelebi Kimdir?

Hezarfen Ahmed Çelebi 17. yüzyılda yaşamış bir Müslüman-Türk bilginidir. Kendi geliştirdiği takma kanatlar ile fizikçi Abbas Kasım İbn Firnas’tan sonra uçmayı başarabilen ilk insandır. Kendisi hakkında bilgiler sadece Seyehatname’de geçmektedir. Çok bilgili olduğu için halk arasında Hezarfen olarak çağırılmıştır.
Hezarfen Ahmed Çelebi’nin hayatı;

Wright Kardeşler;

1871 yılında uçmayı başarmış Wright kardeşleri tüm dünya bilmektedir, üstelik ilk denemelerinde 37 metre uçmuşlardır. Bu elbette büyük bir olay fakat bu iki kardeşten yüzyıllar önce uçma denemeleri yapmış hatta başarıya ulaşmış bir çok kişi daha var.

Hezarfen Lakabı;

Ahmed Çelebi 1609 yılında doğmuştur. Kendisi çok bilgili olduğu için halk tarafından Hezarfen olarak çağrılmıştır. Hezarfen kelimesi; farsça ve arapçadan gelmektedir. Farsça hazar, bin demektir. Arapça fenn ise beceri, hüner anlamlarına gelir. Yani hezarfen kelimesi bir çok dalda beceri sahibi anlamına gelmektedir.

Da Vinci’de Denemişti;

Hezarfen Ahmed Çelebi bu denemelerini geçmişten feyz alarak gerçekleştirmiştir. Daha öncesinde 15. yüzyılda Leonardo Da Vinci’de uçma konusunda çok takıntılıydı. Kanatlar yapmış, kuşları incelemişti. Hatta dünyada ilk helikopteri tasarlayan kişidir.

İsmail Cevheri;

Da Vinci’den önce 10. yüzyılda İsmail Cevheri uçma konusunde deneyler yapmıştır. Hatta bazı kaynaklara göre Da Vinci’de bu deneyler sırasında İsmail Cevheri’nin denemelerinden faydalanmıştır.
Hezarfen Ahmed Çelebi’de kuşları incelemiş ve yapay kanatlar icat etti. Bu kanatların dayanıklılığını test ettikten sonra sıra büyük deneye gelmişti.

Galata’dan, Üsküdar’a;

1632 yılında lodoslu bir havada Galata Kulesi’nden kuş kanatlarına benzer bir aracı kendine bağlayarak kendini boşluğa bıraktı ve uçarak İstanbuk Boğazı’nı geçerek 3358 metre ileride Üsküdar’da Doğancılar’a indiği varsayılmaktadır.

Bu şekilde uçarak İstanbul Boğazı’nı da geçmek suretiyle, 3358 metrelik mesafeyi katedip, Üsküdar’daki Doğancılar’a indiği varsayılmaktadır. Hezarfen Ahmed Çelebi bu yönü ile, Türk havacılık tarihinin en önemli kişilerinden biri olmuştur.

Seyehatname’de Nasıl Geçiyor;

Hezarfen Ahmed Çelebi bu olay sonrasında Türk Havacılık Tarihi’nin en kayda değer şahsiyetlerinden biri olarak görülür. Bu uçuş hakkındaki tek belgeler Evliya Çelebi’nin Seyehatname’sindeki ifadelerde yer almaktadır. Evliya Çelebi eserinde şunları yazar;
“İptida, Okmeydan’ın minberi üzere, rüzgâr şiddetinden kartal kanatları ile sekiz, dokuz kere havada pervaz ederek talim etmiştir. Badehu Sultan Murad Han Sarayburnu’nda Sinan Paşa Köşkü’nden temaşa ederken, Galata Kulesi’nin taa zirve-i belâsından lodos rüzgârı ile uçarak, Üsküdar’da Doğancılar meydanına inmiştir. Bu olay Osmanlı Devleti’nde ve Avrupa’da büyük yankı buldu. Dönemin padişahı IV. Murad tarafından da beğenildi. Sonra Murad Han, kendisine bir kese altın ihsan ederek: “Bu adam pek havf edilecek (korkulacak) bir ademdir. Her ne murad ederse, elinden geliyor. Böyle kimselerin bekası caiz değil.” diyerek Gâzir’e (Cezayir’e) nefyeylemiştir (sürmüştür). Orada merhum oldu.”

Benzer İçerikler;

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir