Kasım 10, 2018

Ay Olmasaydı Dünyada Ne Gibi Farklılıklar Olurdu?

Gecelerimizin en güzel manzarası uydumuz Ay olmasaydı eğer tabii ki sadece manzaradan ve ışığından mahrum kalmayacaktık. Bununla birlikte gezegenimizde birçok farklıklar yaşanacaktı, gelin hep birlikte uydumuz ay bir anda yok olsaydı ne gibi değişiklikler yaşardık bir göz atalım;

Mevsimlerin Değişimi;

İlk olarak ay bir anda yok olsaydı eğer onunla birlikte dünyaya uyguladığı fiziksel etkisi de yok olacağı için gezegenimizin 23 derecelik eksen eğimi daha fazla artış gösterecekti, bunun sonucunda da mevsimler daha etkili olacaktı. Yaz aylarında havalar daha sıcak kış aylarında ise havalar daha soğuk olacaktı.

Bir Takım Felaketler;

Ayın olmaması ile birlikte depremler ve volkanlar daha fazla yaşanacaktı. Gezegenimiz elips olduğu için ay bize bazen daha yakın, bazen de daha uzaktır. Ayın hiç olmaması dünyadaki kuvvet etkisini de ortadan kaldıracağı için bir takım jeolojik felaketler de ona göre artış gösterecekti.

Yörüngesel Sapmalar;

Ay gezegenimizin çekim kuvveti ile çevresinde dönerken aynı zamanda bu iki gök cismi de aynı zamanda güneşin çekim etkisiyle güneş etrafında dönerler. Ayın olmaması dünyayı şu an olduğu yörüngesinden daha farklı bir yörüngeye oturtacaktı.

Med Cezir (Gel-git);

Ayın olmaması ile birlikte oluşacak en büyük sorunlardan biri ise med cezir olayı. Kısaca med cezir olayında ayın dünya etrafında dönerken dünyaya yakın olduğu yerde çekim kuvvetiyle suların kendisine doğru çekilmesidir. Ay gelgitlerin yüzde 70’ini karşılar ve hiç olmaması bu gelgitleri ciddi oranda azaltacaktı ve özellikle denizlerde yaşayan canlılar bu olaydan en fazla etkilenen canlılar olacaktı. Ayrıca kıyılar eskisine göre daha kirli olacaktı.

Daha Sık Meteor Düşmesi;

Uydumuz ay Jüpiter kadar olmasa da bizi gök taşlarından koruma görevi üstlenmektedir. Ayın uzaklığını ve boyutunu göz önünde bulundurursak bu konuda bize çok faydası olmasa da hiç olmasaydı eğer dünyaya kısmen daha sık meteor düşmesi gerçekleşecekti.

Dünyanın Dönüş Hızı;

Ayın dünyaya uyguladığı çekim etkisi sebebiyle gezegenimizin dönüş hızını da yavaşlatmaktadır. Her yıl biraz daha yavaşlamasına neden olan ay milyarlarca yılı hesaba katarsak dünyayı büyük bir ölçüde yavaşlatmıştır. Ay bir anda yok olsaydı eğer dünya hızında çok fazla değişiklik olmayacaktı fakat hiç olmasaydı eğer dünyada bir gün ortalama 6-7 saat daha kısa olacaktı.

Dünyanın Isısı ve Işığı;

Dünya çok az da olsa ayın bize güneşten yansıttığı ışık ile ısınmaktadır. Fakat bu ısı çok az diyebileceğimiz bir farktır. Işığa gelecek olursak gündüz için hiçbir farklılık yaşanmayacak iken gecelerimiz daha karanlık olacaktı. Bu bir nebze bize daha fazla yıldız görmemize sebebiyet verecek olsa da yansıttığı ışık günümüz hayatı için daha fazla önem arz etmektedir.

Canlılara Etkisi;

Öncelikle birçok canlı türü ayın evrelerini takip ederek yaşamlarını sürdürür. Ayın olmaması bu evrelerin yaşanmamasını sağlayacak ve bazı canlıları direkt etkileyecekti, bu bazı bitkiler için de geçerli.
İnsanlara gelecek olursak yaşamımız son bulmasa da psikolojik olarak bir takım farklılıklar yaşayacaktık.

Sonuç olarak ay hiçbir zaman olmasaydı biz tüm canlılar ona göre bir yaşayış içinde olacaktık. Fakat bir anda yok olması dünyayı bildiğimiz olarak bu şekilde etkileyecekti, tabii daha tahmin edilmeyen birçok farklılık yaşayacağımız da çok büyük bir olasılık.

Benzer İçerikler;

Yorum Gönder