Kasım 15, 2018 Tarihteki Akıl Almaz 12 İdam Yöntemi!

Tarihten Akıllara Durgunluk Veren 12 İdam Yöntemi!

1 – Böceklere Yedirme

Hemen değil de yavaş yavaş öldüren bu idam şeklinde mahkûmun üzerine bal, süt ve şekerli yiyecekler sürülür, dökülür. Daha sonra bir sandala sıkıca bağlanan mahkûm sürüngen hayvanların ve haşerelerin bolca bulunduğu bir bataklığa bırakılır. Burada böcekler ve sürüngenler tarafından yavaş yavaş öldürülür.

2. Pirinç Boğa

Bu idam yöntemi Antik Yunan zamanında kullanılmıştır. Mahkûm boğanın içine kapatılır ve alttan ateş verilir. Boğa sıcaklıktan kızıl renge döner ve mahkûmda içinde kızararak ölürdü. Bu vahşi idam yönteminin bir de hikayesini anlatayım; Bu boğayı Agrigento Kenti’nin Yöneticisi Phalaris için yapan kişi, pirinç dökümcüsü Atinalı Perillos’tur. Perillos bu boğanın boynuzunda yaptığı bir sistemle mahkûmun çığlıkları kızmış bir boğanın böğürmesi gibi bir ses çıkarıyordu. Phalaris, Perillos’a içinden bir bağır bakalım, test edelim der ve Perillos içine girdiğinde kapısını kapatır ve boğayı ateşe verir. Phalaris boğayı böylece test etmiş olur, çok gaddar bir yönetici olan Phalaris ayrıca şehri darbe ile ele almıştır.

3 – Diri diri yakma

Hemen hemen tarihin her döneminde ama en çok Ortaçağ’da uygulanmış bir idam yöntemidir. Katolik Kilisesi’nin kurallarına karşı gelen (buna bilimsel görüşler de dahil olmak üzere) veya cadı olmakla suçlanan kişiler egnizisyon mahkemelerinin kararıyla bu idam şekline mahkûm edilirdi. Bir direğe bağlanan mahkûmun etrafına odunlar dizilir ve ateşe verilirdi.

4 – Bambu

Doğu Asya ve Güney Asya’da bir dönem uygulanan bu idam yönteminde mahkûm bambunun ucuna bağlanır. Bambu bitkisi dünyanın en hızlı uzayan bitkisidir, öyle ki günde 90 cm uzar. Bir süre sonra hızla büyüyen bu bitki mahkûmu deler geçer.

5 – Haşlama

Bu idam yönteminde irice bir kazanın içi kaynar su veya yağ ile doldurulur daha sonra mahkûm içine atılırdı. Bazen de önce mahkûm kazanın içine konulur, su veya yağ doldurulur daha sonra alttan ateş ile kazan ısıtılmaya başlanırdı.

6 – Kazığa oturtma

mikesteeden.wordpress.com

Meşhur bir idam yöntemi olan kazığa oturtma, mahkûmun kazığa geçirilmesinden daha acı verici bir idam şeklidir. Kazık önce yağlanır daha sonra mahkûm üzerine oturtulur. Kendi ağırlığıyla aşağıya doğru kayan mahkûmun içinden geçen kazık mahkûmun iç organlarını parçalar.
15. yüzyılda Osmanlı’ya isyan eden III. Vlad (Kazıklı Voyvoda) bu idam yöntemiyle 20.000’den fazla kişiyi acımasızca idam etmiştir.

7 – Topla Öldürme

Hindistan’da 1947 yılına kadar sömürgeciliğe devam eden İngilizler tarafından gerçekleştirilen bu idam yönteminde, kurban topun ağzına bağlanır ve top ateşlenerek kurban paramparça edilirdi. Hatta ”Topun ağzında olmak” deyiminin buradan geldiği söylenmektedir.

8 – Ling Chi

Çinliler bu idam yöntemini yaklaşık 1000 sene boyunca uygulamıştır. Genelde vatan hainlerine veya çok ağır suçlulara uygulanan Ling Chi veya diğer ismiyle ”Binlerce Kesikle Ölüm” cezasına çarptırılan bu kişinin yavaş yavaş sistematik bir şekilde vücudu kesilir. Buradaki amaç mahkûma ölmeden önce en fazla acıyı yaşatmaktır. Çin işkencesi bu olsa gerek.

9 – Fillere Ezdirme

Bu idam yöntemi genel olarak Hindistan’da uygulanmıştır. Mahkûm bir kaya veya tahta üzerine bağlanır, daha sonra tonlarca ağırlığındaki yetişkin fil suçlunun başına veya göğsüne çıkarılmasıyla mahkûm paramparça olurdu.

10 – Atlarla parçalama

http://touchstonemag.com

Mahkûm bir masa üzerine yatırılır, iki eli ve iki ayağı halatlarla bağlanır bu halatların diğer ucuda atlara bağlanır. Atların aynı anda farklı yönlere koşmasıyla mahkûmun kolları ve bacakları kopar ve 5 ayrı parçaya bölünerek ölürdü.

11 – İspanyol Eşeği

Kazığa oturtmaya benzer bir yöntem olan bu idam şeklinde, önce mahkûm üstü sivri ve keskin olan üçgen bir oturağa oturtulur, daha sonra iki ayağına ağırlıklar bağlanır ve böylece mahkûm yavaş yavaş ikiye ayrılmaya başlar.

12 – Kan Kartalı

Vikingler’in uyguladığı bu idam yönteminde kurban bir platforma yüz üstü yaslanır. İdamı gerçekleştirecek kişi keskin bir alet ile sırtından derin kesiklerle kartal figürü oyar. Daha sonra ellerini kurbanın içinden geçirerek kaburga kemiklerini tek tek ters çevirir. Böylece kanatları açmış kanlı bir kartal görüntüsü oluşur. En son işem olarak da kurbanın akciğerlerini sırtın açılmış kısmından sökülüp, kurbanın omuzlarına konulur.
Ayrıca Vikings dizisinde böyle bir sahne yer alıyor.

Benzer İçerikler;

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir