Tarih & Antik Çağ

Antik Mısır: Dünyanın En Sıra Dışı ve Gizemli Uygarlığı!

Antik Mısır: Dünyanın En Sıra Dışı ve Gizemli Uygarlığı!

Antik Mısır’da insan kalıntıları on binlerce yıl öncesine dayansa da, bu bölgede yani Nil Nehri çevresinde geniş çaplı yerleşim milattan önce 6000 yıllarında başlamıştır. Antik Mısır tarihi genellikle dört “krallık” dönemine ayrılarak incelenir, bunlar; Eski, Orta, Yeni Krallık ve Geç Dönem.

Sfenks;

Gize platosunda, piramitlerin önünde yer alır. Gövdesi uzanan aslana ve kafası firavunun kafasına benzeyen Sfenks yüzlerce yıl kumlar altında kaldıktan sonra ilk olarak 1800’lü yılların başında keşfedilip araştırmaya başlanmıştır. Gize’de bulunan 4 bin yıllık antik bir levhada şunlar yazar; ”Dünya var olalı en büyük sır burada gizlenmiştir. En büyük sır Sfenks’in sırrıdır.” 73 metre uzunlukta, 20 metre yükseklikte ve gövdesi uzanan aslan şeklinde olan Sfenks ‘dünyanın en büyük tek taş’ heykelidir.

Horus’un gözü;

Antik Mısır’da önemli bir sembol olan bu göz, Horus’un 24 saat boyunca açık olan gözünü simgeler. İnsanların beyninde olan epifiz bezi ise 3. göz veya iç gözümüz olarak bilinir. Biz uyurken bile gözlerimizin görmediğini algılar. Yani 24 saat açıktır. Benziyor mu?

Gize Piramitleri;

Tarihin en gizemli yapılarındandır. Mısır’da yapılan en eski piramitler olmasa da en gösterişli olan bu piramitlerdir. İlk olarak Keops, Khufu ya da diğer adıyla Büyük Piramit inşa edilmiştir. Daha sonra ortadaki Kefren Piramidi ve daha sonra da Mikerinos Piramidi yapılmıştır. Bu üç piramidin konum şekli Orion takımyıldızındaki Alnilam, Alnitak ve Mintaka yıldızlarının konum şekline göre inşa edilmiştir.
Tüm piramitler ortalama yaklaşık olarak 20 yılda tamamlanmıştır. Piramitlerin iç kısmı sanıldığından çok daha karmaşık bir sisteme sahiptir; bugün hala piramitlerin içi tam olarak keşfedilmemiş olup, devamlı yeni keşifler ortaya çıkmaya devam etmektedir.

Mumya;

Antik Mısır’dan bahsedip mumyalardan bahsetmemek olmaz sanırım. Antik Mısır inancına göre insanlar öldükten sonra tekrar dirileceğine ve eski bedeni ile yaşama devam edileceğine inanılırdı. Bu yüzden de ölü bedenin korunması gerekiyordu. Özellikle firavunlar mumyalandıktan sonra özel eşyaları ile birlikte lahit içinde bir odaya koyularak defnediliyordu. Değerli eşyalar ile birlikte gömüldüğü için birçok mezar hırsızı tarafından bu mezarlar yağmalanmıştır. Antik Mısır’da insan mumyasından ziyade hayvan mumyaları daha çok yapılıyordu. Mısır’da ekserisi köpek olan milyonlarca hayvan mumyası bulunmuştur, hatta buna böcek mumyaları da dahil.

Nefertiti ve Akhenaton;

Meşhur çocuk firavun Tutankamon’un üvey annesi, Antik Mısır’da büyük bir değişiklik yaparak çok tanrılı inanç sisteminden tek tanrılı inanç sistemine geçiş yapan Akhenaton’un eşi. Nefertiti güzelliği ve kıvrak zekasını kullanarak Firavun Akhenaton ile aynı güce sahip olmasını sağlamış ve henüz kadınların değeri bir hiç iken koca bir imparatorluğu eşiyle birlikte yönetmiştir. Eşi Akhenaton ise, Mısır’da kafir firavun olarak da bilinir, çünkü Mısır’da çok Tanrılı inancı yıkarak tek Tanrılı inanç sistemini getirmiştir. Akhenaton öldükten sonra ise Mısır’da eski çok Tanrılı inanç sistemi geri getirilmiştir.

Tutankamon;

Firavun Tutankamon Antik Mısır tarihinin en ünlü firavunlarından biridir. Bu ünü yaptığı icraatlara değil, bulunan mumyasına ve çok genç yaşta tahta çıkmış olmasına borçludur. Sadece 9 yaşında tahta çıkan Tutankamon 18 yaşında hayatını kaybetmiştir. Tahtta oturduğu dönem içinde yardımcılarını dinlemiş ve babası Akhenaton’un yaptığı büyük değişiklikleri yıkarak tekrar Mısır’ı eski günlerine kavuşturmuştur. Öldükten 3000 yıl sonra ise mumyası, 20. yüzyılın ilk çeyreğinde arkeolog Howard Carter tarafından keşfedilmiştir.

2. Ramses;

Akhenaton, Nefertiti ve Tutankamon gibi önemli isimlerin ölümünden sonra 18. Hanedanlık yıkılarak 19. Hanedanlık kurulmuştur. 1. Ramses’ten sonra oğlu 1. Seti ve ondan sonra da oğlu 2. Ramses milattan önce 1279’da tahta çıkarak tam 66 yıl boyunca Mısır’ı yönetmiş ve Antik Mısır tarihinin bilinen en uzun hüküm süren firavunu olmuştur. Ayrıca Hititler ve Mısır arasında imzalanan Kadeş Antlaşması’da 2. Ramses döneminde gerçekleşmiştir. 2. Ramses’in birçok yapı ve heykel inşa ettirmiştir, ancak bunlar arasında en meşhuru dağın içi oyularak inşa edilen Ebu Simbel Tapınağı’dır. Zamanla yaşlanan 2. Ramses yerini ilk oğlu Kha’ya bırakmış ancak Kha 60 yaşında ölünce tahta bir başka oğlu Merenptah geçmiştir. Nitekim 2. Ramses 90 yaşında iken hayatını kaybetmiştir.

7. Kleopatra;

Antik Mısır’ın son Helenistik kraliçesi Kleopatra milattan önce 69 yılında dünyaya gelmiştir. Daha önceki Kleopatra’lar tarihsel anlamda çok önemli yer tutmadıkları içim 7. Kleopatra değil, sadece Kleopatra olarak daha çok anılır. Milattan önce 4. yüzyılda Büyük İskender’in Mısır’ı fethetmesinden sonra Antik Mısır’da yeni bir dönem başlamıştır. Büyük İskender’in ölümünden sonra topraklar dağıtılınca Mısır’da Plotemy’e düşmüştü. Kleopatra’da bu soydan gelmektedir, yani Kleopatra sanılanın aksine Mısır değil Yunan kökenlidir. Babası 13. Plotemy, Kleopatra’yı oğlu 14. Plotemy ile evlendirir. Bu kardeş evliliğinden sonra babaları hayatını kaybedince bu kardeşler arasında taht kavgası başlar, çünkü Kleopatra imparatorluğa tek başına hükmetmek istiyordu.

Akabinde Mısır’dan sürülen Kleopatra Roma’ya gider ve Sezar’dan yardım ister. Aralarında başlayan aşk ise durumları iyice karıştırır. Sezar’ın yardımı ile tahtı geri alan Kleopatra tekrar Roma’ya döner ve yeni amacı Roma ve Mısır’ı birleştirerek devasa bir imparatorluk kurmak olur. Lakin hayalleri Sezar’ın ani ölümü ile değişir. Bu sırada General Mark Antony ile aşk yaşamaya başlar ve Mısır’a dönerler. Mark Antony, Jul Sezar’ın yeğeni Oktavyus’un kardeşiyle evli olmasına rağmen Mısır’da Kleopatra ile evlenir ve ikiz çocukları olur. İki taraf için ipler iyice gerilir ve akabinde Aktium Deniz Muharebesi başlar. Milattan önce 31 yılında yapılan bu savaş sonucunda Mark Antony, Romalılara karşı büyük bir hezimete uğrar. Artık Romalıların eline düşmek ve türlü işkencelere maruz kalmaktan korkuya kapılan Mark Antony intihar ederek yaşamına son verir. Bu ölümden sonra Kleopatra’ya tam olarak ne olduğu bilinmemektedir. Kendini zehirleyerek öldüğü varsayımlardan biridir.

Instagram | Uygulama | YouTube | Destek Ol

Yorumlar