Antik Çağlar

Anunnaki Teorisi, Tarihi ve Sümer Uygarlığı!

Anunnaki Teorisi, Tarihi ve Sümer Uygarlığı!

Sümerler, Fırat ve Dicle nehirlerinin alüvyon ovaları arasında, Eski Mezopotamya’nın güneyi olan Orta Doğu’nun tarihi bir bölgesinde hüküm sürmüş bir uygarlıktır. Sümer Uygarlığı (M.Ö. 4000 – M.Ö. 2000) dünyanın en eski uygarlıklarından biri olarak kabul edilir ve Anunnaki teorisi de bu medeniyete dayanır.

Sümerlerin kökeni ve nereden geldiklerine dair sayısız hipotez vardır. Sümerler dünyanın dört bir yanındaki şehirlerde gördüğümüz gibi gerçek şehir şebekeleri kullanılarak ortaya konan ve gerçekte organize şehirler kurmayı başlayan ilk insanlardı.
Sümerler, erken caddelerin döşemesinde sıkça kullanılan lağım taşlarını, kanalizasyon sistemlerini kurdular. Tarımı öğrendiler, ay takvimini yaptılar, tekerleği buldular ama en önemlisi kil üzerine çivi yazısını kullanarak ilk bilinen yazı sistemini icat ettiler.

Peki…

Tüm bu kültürel ve teknolojik patlamaları nasıl yaşadılar, nereden öğrendiler, bu kadar önemli buluşlara nasıl imza attılar? Temelde bu şeyleri onlara öğreten neydi ya da kimdi? Kökenleri nereden geliyordu? Uzmanlar Sümerlerin kökenleri hakkında çok farklı görüşlere sahipler. İşte konu başlığımız Anunnaki işte burada devreye giriyor.
Sümer tabletlerindeki dünya dışı yaşam ve Sümer heykellerinde bahsi geçen Tanrılar kim oluyor?

Sümer uygarlığında keşfedilen ve en değerli eserlerden biri olan Sümer Kralı listesinde ”Tanrılar” olarak adlandırılan varlıklar tarafından dünyanın başka bir ırk tarafından yönetildiği ayrıntılı bir şekilde yazmaktadır.
Bu liste de yalnızca kralların isimleri değil aynı zamanda ne kadar hüküm sürdüğü de yazmaktadır.

”… Alulim kral oldu; 28800 yıl boyunca hüküm sürdü. Alaljar 36000 yıl boyunca hüküm sürdü. 2 kral toplamda 64800 yıl boyunca hüküm sürdüler. Sonra Eridug düştü ve krallık Bad-Tibira’ya götürüldü. Bad-Tibira’da En-men-lu-ana 43200 yıl boyunca hüküm sürdü…”

“[Nam] -Takan an-ta èd-dè-a-ba
[eri] du 
ki  nam-lugal-la ”
“Gökten krallık indirildiğinde,
krallık Eridu’daydı. ”

Sümer mitolojisinin belirttiği gibi Eridu antik kenti, büyük sel baskınlarından önce Dünya’da inşa edilen 5 antik kentten biriydi.

Yörüngesi Mars ve Jüpiterin arasından 3600 yılda bir geçtiğine inanılan Nibiru gezegeni, elips biçimli kendi yörüngesine devam eder, bu yörünge onu güneş sisteminden uzaklaştırır ve tekrar kütlesel çekim ile içeri sokulur; Mısırlılar buna kanatlı disk denmiştir.
Sümer kayıtlarında Nibiru, 450 bin yıl önce yani dünyanın ikinci buzul döneminde, dünyaya seyahat ettiler.

Tarihçi Zecharia Sitchin Sümer metinleri çevirisini ”Dünya Tarihçesi” adlı kitabında yayımladı. Sitchin’e göre kil tabletler Dünya’da altın madeni aramak için gelen Anunnaki isimli dünya dışı bir ırktan bahsediyor. Sitchin, dünya dışı varlıkların geçmişte dünyayı ziyaret ettiğini, çünkü ana gezegenlerinin hayatta kalması için altın tozu bulmaları gerektiğini söylüyor.

”Atmosferlerindeki altın birikintileri tükeniyordu, böylece Dünya’ya geldiler, maden kazdılar ve onu kurtarmak için gezegenlerine geri götürdüler.”

Zecharia Sitchin

Teoriye göre güneş sistemimizde olan ancak henüz keşfedilmediği düşünülen Nibiru gezegeninin halkı, 450.000 yıl önce Basra Körfezi’ne inerek dünyaya geldiği varsayılıyor. Bu fantastik teoriye göre ise tarih akışı şöyle gerçekleşti;

450.000 yıl önce;

Güneş sistemimizin uzak bir üyesi olan Nibiru’da, gezegenin atmosferi ilerledikçe yaşam yavaş yavaş sönmekte. Anu’nın görevden aldığı Alalu bir uzay gemisiyle kaçar ve Dünya’ya sığınır. Alalu, Dünya’da Nibiru’nun atmosferini korumak için kullanılabilecek altın olduğunu keşfeder.

445.000 yıl önce;

Dünya üzerindeki Anunnaki ülkesi Anu’nun oğlu Enki’nin önderliğinde, Pers Körfezi’nin sularından altın çıkarmak için Eridu -Earth İstasyonu 1’i kurar.

416.000 yıl önce;

Altın üretimi düştüğünde, Anu dünyaya varisi olan Enlil ile gelir. Güney Afrika’da madencilik yaparak hayati altın elde edilmeye karar verilir. Çizim kurarak, Enlil, Dünya Misyonunun komutasını kazanır; Afrika Enki’ye devredilir.

380.000 yıl önce;

Igigi’nin desteğini alan Alalu’nun torunu, Dünyadaki üstatlığı ele geçirmeye çalışır. Enlilitler, Eski Tanrıların Savaşı’nı kazanır.

300.000 yıl önce;

Enki ve Ninhursag, Ape kadınının genetik manipülasyonu yoluyla ilkel İşçiler yaratır; Anunnaki’nin el işlerini devralıyorlar. Enlil mayınlara baskın yapar, İlkel İşçileri Mezopotamya’daki Edin’e getirir. Üretme kabiliyeti verildiğinde, Homo Sapiens çoğalmaya başlar.

200.000 yıl önce;

Yeryüzündeki yaşam yeni bir buzul dönemine girer.

100.000 yıl önce;

Dünya tekrar ısınır. Enlil’in artan sıkıntısı için Anunnaki Nefilim’in kızlarıyla evlenir.

75.000 yıl önce;

Yeni bir Buz Devri başlar. Cro-Magnon hayatta kalır.

49.000 yıl önce;

Enki ve Ninhursag, Shuruppak’ta hüküm sürmek için Anunnaki parenansındaki insanları yükselir. Enlil buna sinirlenir. 

13.000 yıl önce;

Dünyanın yakınından geçen Nibiru Gezegeni muazzam bir gel-git dalgası tetikler. Bir tufan yaşanacağını fark eden Enlil, bunu insanlıktan saklar.

Kaynak: https://www.ancient-code.com/

Instagram | Uygulama | YouTube | Destek Ol

Bu Yazıyı Paylaş veya Bir Arkadaşına Gönder;

1 Yorum

Yorumlar