Gizemli Bilgiler

Dabbe Nedir? Ne zaman ve Nerede Çıkacak!

Dabbe Nedir? Ne zaman ve Nerede Çıkacak!

Dabbe kıyamete yakın bir zamanda ve Yecüc Mecüc’den sonra çıkacak kıyamet alametlerinden birisidir. Kur’anı-Kerim’de ismi 14 kez geçmektedir. Dabbe, hareket eden varlık anlamına gelmektedir.

Dabbe için yıllardır aslında televizyon, İnternet, AIDS virüsü veya robotlardır gibi birçok yorumlar yapıldı. Dabbe bir tür müdür yoksa bunlardan biri midir, onu sizlerin kendi düşüncelerine bırakıyorum. Gelelim hakkındaki ayetlere ve hadislere;

Dabbe’nin kıyamet alametlerinden biri olarak haber verildiği ayet;

“O söz başlarına geldiği zaman, onlara yerden bir Dabbe çıkarırız; o da, insanların Bizim ayetlerimize kesin bir bilgiyle inanmadıklarını onlara söyler.”
(Neml Suresi, 82) 

Hadislerde ise bu ayet şöyle tasvir edilir:

”O’nun alametlerinden birisi de güneşin battığı yerden doğması ve kuşluk vakti insanların üzerine Dabbe’nin gelmesidir. Bu alametlerden hangisi daha önce belirirse, ötekisi onu kısa zamanda takip edecektir.”
(Müslim, Fiten, 118)

”Dabbe elinde tuttuğu Hz. Musa’nın asası ve diğer elinde Hz. Süleyman’ın mührü ile çıkacaktır. Müminin yüzünü asa ile parlatır, kafirin burnunu da mühürle damgalar. O vakitte yaşayan insanlar bir araya geldiği zamanlarda mümin ve kafir kimdir belli olacak.”
(Ahmed b. Hanbel, Müsned, II/491)

Fiziksel Özellikleri;

Dabbe’nin dört ayağı olduğu ve kuşlar gibi kanatları olduğu tasvir edilmiştir. Başı öküz başına, kulağı fil kulağına ve kuyruğu ise koç kuyruğuna benzediği yine diğer tasvirler arasındadır.

Nereden Çıkacak;

Rivayet 1: Safa Tepesinden çıkacak.
Rivayet 2: Tihamedeki vadilerden birinde çıkacak
Rivayet 3: Ecyad Kabilesinden çıkacak
Rivayet 4: Sodom denizinden çıkacak.

Şunu eklemekte fayda var, İslam inancına göre Dabbe, Yecüc ve Mecüc gibi her insana, yaratığa değil sadece Müslüman olmayan insanlara zarar verecek olduğu belirtilmiştir.
Dabbetü’l-Arz İslam inancına göre son kıyamet alametlerinden birisidir.

Son olarak Hz. Mehdi ve Deccal’in kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’de bahisleri geçmediği için, varlıkları hakkında ve dünyaya gelecekleri hakkında tartışmalar devam etmektedir. Fakat Yecüc Mecüc ve Dabbe, Kur’an-ı Kerim’de geçmektedir.
Siz bu alametler hakkında neler düşünüyorsunuz?

Instagram | Uygulama | YouTube | Destek Ol

Bu Yazıyı Paylaş veya Bir Arkadaşına Gönder;

1 Yorum

Yorumlar