Ocak 11, 2019 Gazi Osman Paşa veDestansı Plevne Savunması!

Gazi Osman Paşa ve Destansı Plevne Savunması!

1832 yılında Tokat’ta dünyaya gelen Osman Bey, genç yaşından itibaren bir çok savaşta yer almış ve 43 yaşında Paşa unvanı almıştır.
Osmanlı-Sırp savaşının patlak vermesi ile Osman Paşa Balkanlara gönderilir. Osman Paşa, Osmanlı sınırlarına yaklaşan Sırplara, gece yarısı Tuna Nehrini geçip hamle yapar.

Sırplar, Osmanlı ordusunu güçsüz gördükleri için bir hamle beklemiyordu. Darmadağın olan Sırplar geri çekilir.
Ancak Ruslar, bünyesine Sırpları ve Romanya’yı da katarak güçlü bir orduyla bölgeye doğru ilerler. Osman Paşa ise bu orduyu Tuna Nehri yakınında Plevne adlı kasabada karşılar.

Ruslar, Osmanlı ordusunun yorgun olduğunu düşünerek taarruza geçer.
Ancak saldırı başarısız olur. Ruslar 4 bin kayıp verirken Osmanlı’da bu sayı yaklaşık bindi. Böylece Ruslar, Osmanlı karşısında ilk yenilgisini alır. Plevne açık araziye kurulmuş bir kasabaydı ve Osman Paşa burada stratejik hamlelerle Ruslara fırsat vermiyordu.

Çok geçmeden Ruslar’dan 2. saldırı gelir, 35 bin kişiyle saldıran Ruslar, 10 bin kayıp verir.
Tarihçiler bu olaydan sonra Rusların kaçarken birbirlerini ezdiklerini söylemiştir.
Rusya ise çalkalanıyor, koskoca Rusya Ordusu bir kasabayı geçip, İstanbul’a gidemediği konuşuluyordu.

Ruslar en sonunda Plevne’yi ablukaya alıp top atışına tutar ve 3. en büyük saldırısını gerçekleştirir ancak sonu yine hezimettir. 20 bin kayıp veren Ruslara karşı, Osmanlı’da bu sayı 5 bindir.
Gazi Osman Paşa tam 5 ay boyunca Ruslara geçit vermemiş ve bir destan yazmışlardı…

Etrafını saran Rus askerler nedeniyle hiç bir yardım alamayan Osmanlı Askerleri aç kalmak, yaralara bakamama ve kışın gelmesi ile birlikte soğuk ile mücadele etmektedir. Artık ya teslim olunacaktı ya da son kez bir yarma harekatı yapılacaktı…

Osmanlı Askerleri 40 bin kişilik bir orduyla taarruza geçer…
Fakat Osmanlı ordusu Osman Paşa’nın kolundan vurulması ile teslim olmak zorunda kalırlar.
Osman Paşa esirlik döneminde, Ruslardan büyük saygı görmüştür.
Rusların Başkomutanı Grandük Nikola: “Plevne Savunmanızı tebrik ederim, tarihin en muhteşem destanlarından biri olmuştur.” demiştir.

Daha sonrasında Gazi Osman Paşa’nın yaptığı savunma, siper ve hendekler incelenmiş Avrupa Harp okullarında ders olarak okutulmuştur. 2. Abdülhamit Han tarafından Osman Paşa’ya Gazi unvanı verilmiştir.
Atatürk ise Gazi Osman Paşa hakkında; “Kendime örnek aldığım adam.” demiştir.
Saygı ve rahmet ile Gazi Osman Paşa…

Son olarak Plevne Marşı ile yazıyı bitirelim.

Video Telif Hakkı; BaybarsD

Benzer İçerikler;