Kasım 16, 2018

En Güçlü Kedi: Kaplanlar Hakkında Bilgiler!

Kaplanlar; aslan, jaguar ve leopar yani (panterler) büyük kedigiller sınıfının en büyüğü olanıdır.
Niye panterler dedik, çünkü panter aslında büyük kedilere verilen isimdir. Yani panter diye bir hayvan yoktur genelde siyah jaguar veya siyah leoparlar panter sanılıyor. Panter büyük kedilere verilen ortak isimdir.

Kaplanlar sadece et ile beslenir ve avlarını genellikle iri hayvanlar arasından seçerler. Jaguarlar ile birlikte en iyi yüzücü olan kedilerdir. Sık sık nehirlerde ve göllerde yıkandıkları gözlemlenmiştir. Kaplanların 6 çeşit türü bulunur, bunlar; Bengal, Endonezya, Malay, Sumatra, Güney Çin ve Sibirya kaplanıdır.

En büyük kaplan türü olan Sibirya daha sonra Bengal kaplanıdır. Bu iki kaplanın ortalama ağırlıkları 350 kilogramı ve 3 metre boyu geçebilmektedir. Dişi kaplanlar ise ortalama 180 kilogram ve 2,75 metre boya kadar ulaşabilirler.

Yetişkin erkek bir aslan ise ortalama 190 kilogramdır. Yani kaplanlar, aslanların neredeyse iki katıdır, bu yüzden kaplanlar aslanlara göre daha güçlüdür ve birebir dövüşlerinde istisnalar hariç her zaman kaplanlar galip gelir. Aslanlar ise cesaretlerinden dolayı daha ön plana çıkmıştır.

Kaplanlar sürü halinde değil tek başlarına gezer ve geceleri avlanmayı tercih ederler. Gece görüşleri insanlara göre 6 kat daha iyidir. Sessiz ve gizlice pusuya yatar, avını takip eder ve gerektiğinde hamlesini yapar. Timsahların avlarını çaldıkları ve timsahları avladıkları gözlemlenmiştir. Hatta nehirlerde balık avlayan küçük teknelere de saldırdıkları olur, mecbur kalmadıkça insanları avlamaz.

Belli başlı bir bölge edinirler ve bu bölgenin dışına pek çıkmaz, bölgesine de başka bir yırtıcı almazlar. Eğer ki bir kaplan bu bölgeyi sahiplenmek isterse onunla savaşır ve bu dövüşün sonunda genellikle biri ölür. En büyük düşmanları ise yabani Hint köpekleridir. Bu hayvanlar kaplanlara göre küçük olmasına rağmen sürü ile dolaştıkları için bazen kaplanları rahatsız ederler.

Çok uzun tırnaklara sahip kaplanlar ağaçlara çıkabilme özelliğine sahiptir. Kaplanların çizgileri sadece tüylerinde değil, aynı zamanda derilerinde de bulunur. Derisindeki bu çizgiler parmak izi gibi birbirlerinden farklıdır ve her kaplanın kendine özgü çizgileri vardır. Aynı zamanda tüm kaplanların kaş yapıları da yine birbirinden farklıdır.

Kaplanlar yılda bir kez çiftleşir ve ortalama 103 gün süren gebelik sonrasında 3 veya 4 yavru doğururlar. 6 aylık bir kaplan ortalama olarak yetişkin bir jaguar boyutundadır. 2,5 yaşlarına kadar annelerinden ayrılmayan bu yavrular 3-4 yaşlarına geldiğinde cinsel olgunluğa erişirler. Hızları en fazla saatte 65 kilometreye ulaşır ve ortalama ömürleri 16-18 yıl arasında değişir.

Kaplanlar soyu tükenme tehlikesi altında olan canlılardır ve yakın bir zamanda soyları tükeneceği düşünülmektedir. Yaşayan tüm türlerin toplamı yaklaşık 5 bin kadardır, fakat bu iyimser bir rakamdır, daha az sayıda oldukları tahmin edilir. Şu ana dek bulunan en eski fosilleri 1,2 milyon yıl öncesine ait Trinil kaplanıdır.

İngilizce Tiger olan isimleri Yunancada ödünç alan anlamına gelen Tigris’ten gelmektedir. Kaplanlar yırtıcılığı, cesareti ve gücü simgeler. Bali, Cava ve Hazar kaplanları soyu tükenmiş kaplan türleridir. Sadece adalarda yaşamını sürdüre kaplan Sumatra kaplanıdır, diğer kaplanların çoğu ağırlıklı olarak Hindistan sınırları içinde yaşar. Kaplanlar yetişkin bir kurdu veya insanı tek pençe darbesi ile öldürebilecek bir güce sahiptir.

Benzer İçerikler;