Tarih & Antik Çağ

Kızılderililer: Tarihi ve Haklarında Bilgiler!

Kızılderililer: Tarihi ve Haklarında Bilgiler!

Kızılderililer günümüzden 8-12 bin yıl önce bazı kaynaklara göre 15 bin yıl önce Orta Asya’dan Amerika’ya Bering Boğazı üzerinden göç etmişlerdir. O zamanlar Bering Boğazı’nda kuzey kutbu buzulları nedeniyle deniz seviyesi düşüktü ve rahatça önce Alaska’ya geçtiler ve sonra da güneye indiler. Bu göç arkeolojik kazılar ile kanıtlanmıştır.

Kızılderililer binlerce yıl boyunca Amerika kıtalarına hükmetmiş ve oldukça geniş alanlara yayılıp ciddi nüfuslara ulaşmıştır. Olmekler, Toltekler, Zapotekler, Mixtecler, Aztekler, ve Mayalar Orta ve Kuzey Amerika’da; Moche, Canaris, Chibca ve İnkalar ise Güney Amerika’da büyük uygarlıklar kurmuştur.

Amerika’nın keşfi;

Kristof Kolomb Hindistan’a gitmek için çıktığı yolculukta Amerika’ya ayak basmış ve burayı Hindistan sanmıştır, yerel halka da bu yüzden Hintler demiştir. Bu sebeptendir ki bugün Amerikalılar, Kızılderililerin Hintler ile alakası olmamasına rağmen Kızılderililere Indian (Hint) derler.

Kızılderili soykırımları;

Kristof Kolomb’un 1492 tarihli bu keşfinden sonra bu yerde Kızılderililer tarafında çok iyi ağırlanmasına rağmen o buraya tekrar geldiğinde kan getirmiştir. Bu keşiften bir süre sonra Avrupalılar, Amerika’yı aralıklarla 500 yıl sürecek katliamlar ile işgal etmeye başladılar. İspanyollar önce tek tük kalmış Mayaları (çünkü daha önceden kesin olarak bilinmeyen bir sebep ile gitmişlerdi) sonra Aztek ve İnkaları, kitapları yani tarihleri ile birlikte yakıp yıktılar.

Amerika’da 1600’lü yıllardan beri kutlanan ve Noel’den bile önemli sayılan Şükran Günü aslında Avrupa’nın Kızılderililerden işgal ettiği topraklar için sözde bir teşekkür günüdür. İroniye bakın ki Amerikalıların kutladığı bu gün Amerika’nın gerçek sahipleri Kızılderililerin yas günüdür.

Nitekim bu katliamlar 20. yüzyılın ortalarına kadar devam etti. Siyu ve Komançi gibi önemli ırkların soyları tüketildi. Toplamda 70 milyon kadar Kızılderili ve bir o kadar da bizon katlettiler, sırf yerliler aç kalıp ölsünler diye. Alttaki görselde yer alan bizon kafataslarından oluşan dağ bunların yalnızca ufak bir kısmıdır.

Bizon kafatasları

1533 yılında İnkaların 13. ve son imparatoru olan Atahualpa idam edilir. Atahualpa İspanyolların altına olan merakı yüzünden canının bağışlanması için İspanyollara 13 ton altın ve 25 ton gümüş teklif etmiş, altın ve gümüşü alan İspanyol komutan Pizzaro, buna rağmen imparatoru yine de idam etmiştir.

20. yüzyıldaki katliamdan kurtulanlardan ‘Gelincik Louise’ isimli bir Kızılderili soykırımı şu sözlerle anlatmıştır: “Kaçmaya uğraştık. Ama yaban sığırları gibi vurdular bizi. Beyazlarda da iyi olan kişiler vardır ama kadın ve çocukları vurduklarına göre çok kötü insanlar olmalı. Kızılderili askerler beyaz çocuklara asla böyle bir şey yapmazdı.”

Günümüz yerlileri;

Günümüzde Peru’da 13.8, Meksika’da 10, Bolivya’da 6, Amerika’da (Alaska yerlileri ile birlikte) 5 milyon, toplamda ise dünyada 50 milyona yakın Kızılderili yerlisi yaşamaktadır.
Amerika Birleşik Devletleri 2000 yılında tüm Kızılderili yerlilerinden ataları ve soylarını katlettikleri için, yani soykırım için özür dilemiştir. Böyle bir özür dilenir mi, bunun yorumu size kalmış.

Kızılderililer Türk mü?

Peki Kızılderililer Türk mü? Gelelim şu meşhur soruya. Artık bir espri haline gelmiş bu soru aslında ciddi ve sıkı araştırmalar gerektiren bir konudur. Evet Türk’tür denilemediği gibi, asla böyle bir şey mümkün değildir de denilemez.

Çünkü tarihe bakıldığında Orta Asya’dan göç eden bir ırktan bahsedilmektedir. Bugün Kızılderililer ile ülkemizde ve diğer Türk devletlerinde yaşayan Türkler arasında renk ve uyum olarak bir benzerlik olmasa da, halen Orta Asya’da yaşayan eski Türk toplumlarına bakıldığında büyük bir benzerlik olduğunu görmemiz mümkün.

Ancak benzerlikler sadece ten renkleri ile sınırlı değil. Türkler, Kızılderililer ile benzer bir dil köklerine sahiptirler, öyle ki bazı kelimeler neredeyse aynıdır. Bunun yanı sıra iki milletin kültürleri de birbirine oldukça yakındır.

Arkeolojik kazılarda bulunan eşyalar ise Türk toplumunda kullanılan eşyalar ile benzerlik göstermektedir. İnanışlara gelecek olursak her iki toplumda da Şamanizm hakimdir ve her iki toplumunda bazı kıyafet ve giyinişleri neredeyse aynıdır. Birçok açıdan benzerlik gösteren bu iki ırkın akraba olma ihtimali, akraba olmama ihtimalinden çok daha fazladır.

Instagram | Uygulama | YouTube | Destek Ol

Bu Yazıyı Paylaş veya Bir Arkadaşına Gönder;

Yorumlar