Hikayeler

Mağara Alegorisi Nedir? Platon: Karanlıktan Özgürlüğe!

Mağara Alegorisi Nedir? Karanlıktan Özgürlüğe Platon!

Mağara alegorisi; Antik Yunan filozofu ve bilgesi Platon’un, en bilinen eserlerinden Devlet adlı eserinin 7. kitabında, Sokrates’in ağzından ortaya atılan antik çağ felsefesinin en önemli alegorilerinden biridir.

Alegori, bir yaşantı veya bir davranışın çok daha iyi anlaşılması için göz önünde canlandırıp dile getirme sanatına verilmiş isimdir.

Mağara Alegorisi;

Bir mağaranın içinde yer alan birkaç insan, mağaranın kapısına sırtı dönük bir şekilde; ellerinden, ayaklarından ve boyunlarından zincirlenmişlerdir. Hiçbir şekilde hareket edemeyip karşılarındaki duvar dışında bir şeyi görememekte ve sırtları ışığa dönük bir şekilde, sadece karşılarında duran duvara bakabilmektedirler. Mağaranın önünden geçen nesnelerin gölgeleri ise, bu bu kişilerin önündeki duvarda belirmektedir. İşte insanlar mağaradaki bu yansımaları gerçeklik olarak bilmekte ve kabul etmektedirler. Yansımaların gerçek formunu hiç görmemiş bu insanlar için tek gerçeklik de bu gölgelerdir.

Mağara alegorisi

Hapis olan kişilerden biri, bir gün bir şekilde serbest kalır ve mağaranın dışındaki dünya ile karşılaşır. Tamamen ışık, yani gerçek ile tanışan bu kişinin gözleri neredeyse körlüğü yaşar…
Şimdiye kadar gerçek sandığı gölgelerin, aslında gerçek olmadığını ve gerçeklerin birer karanlık yansıması olduğunu yavaş yavaş anlamaya başlar.

Hayatın gerçeğini anlayan bu kişi, mağaraya dönüp diğerlerine gölgelerin sahte olduğunu ve asıl gerçeğin dışarıda olduğunu anlatmaya çalışsa da, dışarıyı hiç görmeyen bu insanlar anlatılanı idrak edemez ve ona kızgınlıkla karşı çıkar. Platon ise mağara alegorisinde bir şeyleri anlamaya başlamış olan kişilerin, bunu diğer kişilere anlatamayışını örneklemek istemiştir.

Bu benzetme de mağara, toplumu; mağaradakiler, farkındalığı gelişmemiş insanları; zincirler, toplumun kalıplarını ve normlarını; gölgeler ise toplum tarafından belirlenip sorgulanmamış tabuları temsil eder.

Modern dünyada da bu alegori hala geçerlidir. İnsanlar genelde anlayabildikleri kadarını kabul edip, kendi anlayışlarının ötesinde anlatılanları kabul etmezler. Kaldı ki mağarada zincirlenmiş köleler olduklarından bile habersizdirler.

Işığı, yani gerçeği görmek ve doğruyu duymak rahatsız edicidir. Bu yüzden zihin karanlığı ve esareti seçer. Cahillik mutluluktur…
Gerçek ile yüzleşmek ise cesaret ister.

Bizi takip edin;

Instagram | Uygulama | YouTube | Destek Ol

Bu Yazıyı Paylaş veya Bir Arkadaşına Gönder;

1 Yorum

Yorumlar