Tarih & Antik Çağ

Osmanlı İmparatorluğu ve Padişahlar Hakkında Bilgiler!

Osmanlı İmparatorluğu ve Padişahlar Hakkında Bilgiler!

Osmanlı İmparatorluğu 1299 yılından 1922 yılına kadar yaklaşık 623 yıl boyunca hüküm sürmüştür. Son padişah Sultan Vahdettin, ilk padişah ise Osman Gazi’dir. Fakat imparatorluk ilk kurulduğunda hükümdarlar padişah olarak değil, Bey ve Gazi olarak anılırdı. Daha sonraları Padişah, Han ve Sultan olarak anılmaya başlanmıştır. Padişahlar arasında en kısa hüküm süren padişah 93 gün ile 5. Murad, en uzun hüküm süren padişah ise 46 yıl ile Kanuni Sultan Süleyman’dır.

Osman Bey, Bizans sınırlarına yakın bir bölgede Anadolu Selçuklu Devleti’nin uç beyi olarak hizmet ediyordu. Anadolu Selçuklu Devleti’nin yıkılması ile bağımsız kalan bu beylik daha sonra Osmanlı Beyliği olarak anılmaya başlandı, Osman Gazi öldükten sonra ise devletin başına oğlu Orhan Gazi geçti. Osmanlı Hanedanı Defteri’nin kayıtlarına göre hanedanın son üyesi Neslişah Sultan 2012 yılında hayatını kaybetmiştir.

Fatma Neslişah Sultan

Padişahlar hakkında bilgi edinmeden önce padişah ne demektir ondan söz edelim.
Padişah, bazı İslam hükümdarları tarafından kullanılan ve yücelik belirten unvandır. Farsça bir sözcük olup “şahların en büyüğü” manasına gelmektedir. Esasen İslamiyet öncesi İran’da hüküm süren Sasani hükümdarlarının sıfatı iken daha sonra Osmanlı hükümdarları ve Delhi sultanları tarafından benimsenmiştir.

Osman Gazi;

Ertuğrul Gazi’nin en küçük oğlu Osmanlı İmparatorluğu’nun kurucusu, hanedanın atasıdır. Kaynaklarda adaletli, cömert ve yiğit bir lider olduğu yazmaktadır. Yemeklerden önce müzik dinlemeyi sevdiği, pehlivanlık yaptığı ve iyi bir savaşçı olduğu da bilinmektedir.

Yıldırım Bayezid;

Emir Sultan tarafından Yıldırım lakabı takılmıştır. Padişahlar arasında şiir yazdığı bilinen ilk padişahtır. Ata binmekte çok usta olduğu, avcılığa çok meraklı olduğu, iyi bir pehlivan olduğu bilinen bazı özellikleridir. İstanbul’u kuşatan ilk padişahtır fakat başarılı olamamıştır. 1402 yılında gerçekleşen Ankara Muharebesi sonucunda Timur’a esir düşmüş, 1403 yılında vefat etmiştir. Ölüm nedeni hakkında birçok rivayet vardır, kesin olarak bilinmemektedir.

Fatih Sultan Mehmet;

İmparatorluğun en büyük padişahlarından biridir. 30 yıl hüküm sürmüş, İstanbul’u fethetmiş, çağ kapatıp yeni bir çağ açmıştır. Şiir yazan, çok fazla okuyan ve bilgiye aç bir hükümdardı. Sebze meyve yetiştirme, haritacılık, okçuluk hobilerinden bazılarıydı. Birçok dil biliyor, bazılarını ise anlayabiliyordu. Disiplinli, ciddi, zeki, çalışkan, cömert ve ufku açık bir liderdi.

Yavuz Sultan Selim;

Şiir yazan, avcılığı seven, az uyuyan ve çok çalışan bir padişahtı. Çok fazla okumaktan gözleri bozulduğu rivayet edilir. Özellikle tarihe ve edebiyata büyük ilgisi vardı. Hobilerinden biri de değerli taşlar ve kuyumculuktu. Kendisine verilmek istenen İki Şerefli Şehrin (Mekke ve Medine) Hakimi lakabını kabul etmemiş bunun yerine Hadimi yani hizmetkarı denilmesini arzu etmiştir. Sefere çıkmadan önce askerlerine hastalanmamaları için mevlevihanenin havuzunda biriken yağmur suyundan içmelerini emrederdi.

Kanuni Sultan Süleyman

Hayatı at üstünde geçmiş, imparatorluğu çok daha geniş topraklara yaymış ve uzun hüküm süren padişahtır. Muhibbi mahlasıyla Divan Edebiyatı’nın en fazla gazel yazan şairidir. Kendisi ayrıca bir hat ustası idi. 4 dil biliyordu. Az gülen, ciddi, gözü kara bir padişahtı. Değerli taşlar, seramik en sevdiği hobileriydi ve oldukça şık giyinirdi. Sefere çıkmadan önce özellikle kış mevsiminde askerlerine bağışıklık sistemleri güçlü olması için küflü peynir yedirirdi.

II. Abdülhamit Han;

Modern bir padişahtı, sanata saygısı çok büyüktü. Çok yetenekli bir marangoz ustası, aynı zamanda oyma ve süsleme işlerinde maharetliydi. Polisiye roman okumayı çok severdi, Sherlock Holmes en sevdiği roman serilerinden biriydi hatta kitabın tercümesini yaptırıp bastırmıştır. Diğer özellikleri ise saat tamiri yapması ve antika koleksiyonu olmasıydı.

Atı ile geziye çıktığı vakit atını gül yağıyla tımar ederdi. Bu yağ, hayvanların daha enerjik olmasını sağlardı. Temiz ve şık giyinirdi. En büyük özelliklerinden birisi siyasi zekasıydı. İmparatorluğun borçlarını büyük ölçüde kapatmıştı. 33 yıl boyunca hüküm sürmüş ve bu sürede devlet içinde önemli gelişmeler sağlamıştır. Garibanları sevindirmeyi seven, yardımsever, müzik ve tiyatroya ilgili bir liderdi.

Instagram | Uygulama | YouTube | Destek Ol

Bu Yazıyı Paylaş veya Bir Arkadaşına Gönder;

Yorumlar